1: Đang xài bkav thì nên xóa và
cài lại
2: cài xong thì nó sẽ hiện (vui
lòng khởi động lại máy tính ....
thì các bạn chọn nhắc lại sau
15'
3: dow crack về và crack thui
link down
pass nhatcntt
Crack BKAV 28/10/2011
4: Cài bình thường rùi nó thông
bao reset máy . Reset xong
xem thành quả.
Hay thi thank nha