I : làm pháo diêm tụ chế
A: Chuẩn bị
+ diêm sing [ 1 tá ]
+ giấy viết.
+ hồ dán
+ kéo cắt giấy.
+ ngòi bút bi hết mực.
+ dung cụ nhồi nhét nhu: tăm. ..v.v
B : Tiến haǹh
B1 Tạo thuốc nổ.
+ lấy dao gọt lây phần diem sinh ở pao diêm ra. Gói lại ngiền thật nhỏ.
+ cạo hết cái đen đen ở ngoài bao diêm [ phần để đánh lửa ấy
=> ta chộn 2 thứ này lại với nhau thành chất gây nổ.
B2 : Tạo vỏ pháo.
+ lấy gjấy viết cắt rộng khoảng 5->7cm tùy thich to hay nhỏ nhỏ dễ làm ma nổ lai to. Cắt thạt nhiều nhe.
+ lấy ngòi bút bi làm lõi.Rồi quấn giấy quanh thành 1 khối to bằng cái bút bi là tốt nhất.
+ dùng hồ dán cố dinh mỗi vòng gjấy.
[ chú ý : phải nệt thât chặt các vòng quấn nhé.
+ láy 1 giấy nhúng nươc cho ẩm vo lai và nhét nhằm bịt kín 1 đầu của ống gjấy [bit khoảng 1/4 ống.
=> thế là dc kái vỏ
B3 : Tạo ngòi nổ
+ dùng ngòi bút hết mựcthông sac̣h nhé. Lấy 1/2 ngòi thôi.
+ nhồi hỗn hợp thuốc nổ tạo ở trên vào. Nhớ nhồi đầy nhé.
[ hơi nhỏ nên khó nhồi ]
=> ta dươc ngòi nổ.
b4 : lắp ráp
+ ta nhồi hỗn hơp diem sinh vào ống pháo láy que nện chặt thuốc vaò cho nổ to. Nhồi khỏang 2/4 ống.
+ nhét ngòi nổ vaò ống pháo. Ấn thật chặt rồi dùng giấy chèn xung quanh chân ngòi.
+dùng hồ dán nhó vaò đầu và duôi nhằm tạo dộkín.
=> thế là hoàn thành rồiđấy.
lưu ý.: khi đốt phai nhanh ko la @@ vì diêm cháy rát nhanh. Nên gói vào tờ gjấy dốt rồi ném hj̀.
Chúc thành công.
P/s:đạik nào có mệnh hệ gì cấm chửi VanNam ta nhá