Bản này là bản 2 mình test lại từ bản demo cũ nhưng thêm vào 1 số cái mới. Em này có đồng hồ thông minh nhạc chuông phong cách... Đặc biệt em này đã test thành công trên c1-01 .AE test thử rồi cho ý kiến!
Tải:Theme Flash ver.2