Link download: AutoDcomE173Eu-1 v2.exe
Link download bạn copy và paste vào trình duyệt.
Đối với những bạn báo lỗi không tìm thấy thiết bị bạn có thể bật chương trình lên lần 2. Lỗi này do chương trình Dcom 3g chưa bị đóng hoàn toàn(cũng có thể do dcom bạn quá khác với mình chương trình mình không thể giao tiếp với dcom bạn đc). Và một cách khắc phục khác là bạn kết nối thông qua nút viettel ở chỗ bắt sóng wifi
Đối với các loại dcom khác như MF190s..., bạn có thể sử dụng chương trình này được. các bạn có thể test qua
Mong được sự phản hồi của các bạn.
Bạn nào thành công có thể phản hồi qua youtube hoặc tại topic này để để được sự tin tưởng của mọi người
Để trái lỗi xảy ra bạn máy bạn phải cài .net framework 3.5
Link tải Microsoft .NET Framework 3.5 Download .NET Framework 3.5 from Official Microsoft Download Center

Sau khi bạn thành công bạn có thể tắt chương trình đi
Bạn nào bị lỗi có thể đọc những bình luận bên dưới để sửa lỗi.
Chúc bạn thành công