Đây là các file .ppu cho S40 dùng để hack, nếu thiếu a.e bổ sung.
2690 rm_635 (http://www.mediafire.com/?vzunu5cst9myk3h)
2700C rm_561 (http://www.mediafire.com/?0v8pfl8sa8bbvvh)
2710N rm_586 (http://www.mediafire.com/?38001j044dd9hdq)
2730C rm_578 (http://www.mediafire.com/?6sc22w77mpupp02)
3110C rm_237 (http://www.mediafire.com/?oyailvteyt19g1s)
3120C rm_364 (http://www.mediafire.com/?km6jdnnjbb4db9o)
3208C rm_572 (http://www.mediafire.com/?qrep0ccbgmyhacj)
3500C rm_272 (http://www.mediafire.com/?c4gcg50eozy56bq)
3600S rm_352 (http://www.mediafire.com/?6ngub9x5x2p31ix)
3610f rm_429 (http://www.mediafire.com/?eezml9bjyt79u4x)
3710A rm_509 (http://www.mediafire.com/?bhpe66v8eb0tb8d)
3720C rm_518 (http://www.mediafire.com/?71ahfa33877j5lp)
5130XM rm_495 (http://www.mediafire.com/?ath1ut96va6x9ks)
5220XM rm_411 (http://www.mediafire.com/?br3pciqjspxu64l)
5200 rm174 (http://www.mediafire.com/?428vo3b3m4aszls)
5300 rm146 (http://www.mediafire.com/?hof6aioku2oc5kw)
5310XM rm_303 (http://www.mediafire.com/?1nszzo2c0br3ki6)
5330XM rm_615 (http://www.mediafire.com/?etr7kgnhmdww4u5)
5610XM rm_242 (http://www.mediafire.com/?dbubgz4z6b7xb33)
5611 rm_358 (http://www.mediafire.com/?mmtwua22j5y47qf)
6131 rm_115 (http://www.mediafire.com/?b8p6fz9v74hpy9q)
6208C rm_458 (http://www.mediafire.com/?iyfrvaf80myxawc)
6230i rm_72 (http://www.mediafire.com/?2anqot3oxefdndq)
6233 rm_145 (http://www.mediafire.com/?dqekgdze941l127)
6270 rm_56 (http://www.mediafire.com/?0adn22v2bfy6aa5)
6280&6288 rm_78 (http://www.mediafire.com/?wfdk960hdmk91rj)
6300rm_217 (http://www.mediafire.com/?1g7qh9ugyr7cftj%27]6300i%3Cbr%20/%3E%0A[url=%22http://www.mediafire.com/?daravo86a6duysw)[/url]
6301 rm_322 (http://www.mediafire.com/?0jocfq7q4nxnt1k)
6303C rm_443 (http://www.mediafire.com/?n2qqyfdln4p6rtr)
6303i rm_638 (http://www.mediafire.com/?5s02aj35rvqktby)
6500C rm_265 (http://www.mediafire.com/?wa5ynbau4q8r5x4)
6500S rm_240 (http://www.mediafire.com/?xd4xu28b18pdmc2)
6555B rm_289 (http://www.mediafire.com/?ltblmlobgp2bd6w)
6600S rm_415 (http://www.mediafire.com/?xi0ye8zp1olyjr5)
7210C rm_436 (http://www.mediafire.com/?9th9x63uzv49vb7)
7230 rm_598 (http://www.mediafire.com/?ww93bihldkxix3c)
7230 rm_604 (http://www.mediafire.com/?15qa4dd8fp6dbes)
7310 rm_379 (http://www.mediafire.com/?148zrufvwiy333s)
7500 rm_249 (http://www.mediafire.com/?c101pjoc4zbesbd)
7510S rm_398 (http://www.mediafire.com/?89ubu5d14kydpz4)
7610S rm_354 (http://www.mediafire.com/?9umbj9fec9kv8ft)
C3 rm_614 (http://www.mediafire.com/?79ieii42tiuk9lc)
X2 rm_618 (http://www.mediafire.com/?ccxhp754jj3dp16)
X2-01 rm_709 (http://www.mediafire.com/?0zt27kkznzb2gn7)
X3 rm_540 (http://www.mediafire.com/?w25eaqaaaaqymte)
C1-01 rm_607 (http://www.4shared.com/file/mTjy8KEg/C1-01_rm_607.html?)
C2-01 rm_721 (http://www.4shared.com/file/6fNLs8X7/C2-01_rm721.html?)
C1-02 Rm 643 (http://www.mediafire.com/?nh667lxrt9x9rxz)
X3-02_Rm-614 (http://www.4shared.com/file/my2IzlJT/rm_614.html)
C3-01 RM-640 (http://www.mediafire.com/?de993pvcf9tcbfv)